Modules

De lengte van de complete set is 240cm welke overeenkomt met 385 m in het echt en bestaat uit twee basismodules van 120 cm x 40 cm.Een impressie van het sporenplan, mist bovenleiding en de gebouwen zijn willekeurig


Op het baanvak zijn 5 wissels aanwezig en een met 2 spoorbomen en knipperlichten beveiligde spoorwegovergang.
Er staan 7 portalen waarvan de eerste met nummer 7/15 + 7/16 wordt geplaatst door spoorwegwerkers.
Hiervoor zijn minimaal 16 baanwerkers nodig van Busch of Preiser.
De portalen 4 en 5 zit de spandraad op de reguliere hoogte, terwijl die spandraad op portaal 6 hoger is geplaatst.
Het meest rechtse portaal (7) is mogelijk dicht (gezien de huidige staat). Portaal 2 is voorzien van een wiel met gewicht om de draad te spannen, een zogenaamde spaninrichting.
Tussen portalen 4 en 5 stond nog een extra paal aan de zijlijn als extra ondersteuning voor de rij-, en spandraden.
Tussen de portalen 3 en 4 stonden armseinen. Aantal gebouwen: 6; stationsgebouw, 2 goederenloodsen, baanwachtershuis, abri en een latrine. Op het achtergrondpaneel moeten de gebouwen aan de Dorpsweg 14 en 16 niet worden vergeten, deze zijn tbv. de aanleg van de A27 gesloopt.

Op het baanvak Blauwkapel - Hilversum wordt de Dorpsweg tegenwoordig nog steeds genoemd als Kerkdijk door de Nederlandse Spoorwegen en Pro Rail.
De overgang zit ter hoogte van Kilometer 7,820. De Kilometerpalen waartussen de modules zich bevinden is > 7,5 en < 7,9.
Die afstand is gezien vanaf station Hilversum, dus loopt af in de richting van het Maliebaanstation te Utrecht.
De twee hoofdsporen worden geplaatst volgens de normen van NedTRAK en gemaakt van Peco Code 80 rails en 4 wissels (2 x SL-E395 en 2 x SL-E396), terwijl het goederen emplacement wordt gemaakt van Peco Code 55, met de wissel SL-E396F die natuurgetrouwer oogt en niet aan de genoemde normen hoeft te voldoen.
In werkelijkheid hadden de wissels op de hoofdsporen een hoek van 10, terwijl voor de goederen een iets scherpere 11 wissel werd gebruikt.
Tegenwoordig zijn de bielzen van beton. Echter is het tijdperk II waardoor het spoor met teer gedrenkte houten bielzen moet worden uitgebeeld.

Ik wilde oorspronkelijk het station nabouwen zoals het was in 1941 voorzien met de gotische bogen. Echter was in die tijd een deel van het goederenemplacement zodanig dat er een wissel is verdwenen en verderop werd geplaatst. Die wissels worden allebei geplaatst zodat de wisselsituaties zowel 1925 als 1940 uitbeeld.
Het hoofdspoor wordt daarom incl. de gotische portalen en schakelstation net voor de meest linkse wissel.
Mijn persoonlijke voorkeur is het Duitse tijdperk II (1925-1950), zo zijn ook mijn andere modules als scenery. Het Nederlandsche tijdperk II (1925-1947) waarin de modules van het stationsemplacement zich afspeeld sluit dus aardig aan met die modules uit Duitsland. Dat was altijd het uitgangspunt gebleven.

Ondanks de bovenleiding werd er pas na de tweede wereld oorlog met elektrisch materiaal gereden, er kan dus met stoommateriaal worden gereden. Liefst uiteraard met een ezeltje.Borden 'Aanraken draden" van Henckens (art.nr. 6016)


Nou de aankleding nog. Hout, strooisels, rails, bedding etc. is allemaal makkelijk leverbaar. Het wordt wat lastiger om de portalen en de gebouwen op schaal na te maken. Er is namelijk geen Faller of Artitec die de gebouwen op de juiste schaal heeft uitgebracht.

Om de gebouwen na te kunnen maken in de juiste schaal zijn eerst bouwtekeningen nodig. Douwe Tijsma van Gemeente de Bilt was zo vriendelijk om mij uit te nodigen om naar het gemeente archief onder in de kelder van het gemeentehuis te komen om daar al het nodige te kopieeren. Het betrof merendendeels uit blauwdrukken van bouwtekeningen vanaf 1900 die bij de bouwvergunning zaten. Gelukkig is het stationsgebouw meermaals verbouwt, dus ook daar zijn de bouwtekeningen van beschikbaar.

Op de modules zitten aan de achterkant zgn. achtergrondspanelen die worden beschilderd zodat er een horizon ontstaat met daarop de toenmalige huizen aan de Dorpsweg, welke zijn afgebroken tbv. van de A27. Met in de verte de toren van de Nederlands Hervormde Kerk.
Mienk Meidema heeft mij van de nodige foto's voorzien die hij heeft gepubliseerd in zijn boek genaamd Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek "In oude prentbriefkaarten".

Nog een uitdaging vormt specifiekere details te vinden. Je moet dan denken aan bomen, struiken, hekjes, (reclame)borden en andere afrastering. Dus bij deze de oproep dat als er mensen zijn die details kunnen na vertellen of uitbeelden dmv. privecollecties om z.s.m. contact op te nemen.

Het bouwen is begonnen en is hier te volgen.